Bine ați venit pe site-ul Primăriei comunei Jugureni!

Comuna Jugureni este așezată în partea estică a județului Prahova fiind formată din satele Jugureni, Boboci, Marginea Pădurii și Valea Unghiului.
Comuna Jugureni se află la 18 km distanță de Mizil, la 50 km distanță de municipiul Ploiești și la 50 km distanță de municipiul Buzău.
Cadrul natural se caracterizează prin denivelări mari, traversate perpendicular de văi ce in prezent prezintă eroziuni pronunţate pe firele principale. Teritoriul comunei Jugureni are altitudinea între 240 m la gârla Băilor Boboci și Vârful Jugureni, pe dealul Mălinului de 595 m. Sub aspectul litologic, zona aparţine formaţiunilor Levantine (tertiar) caracterizate prin depozite sedimentare.

Galerie Foto Carte de oaspeți

Știri și evenimente

09-06-2017

Anunt de licitatie

Consiliul Local al comunei Jugureni,jud.Prahova, cu sediul in comuna Jugureni,jud.Prahova str.Principala, nr.123,Cod Fiscal 2845460, telefon 0244891903, e-mail:secretar@primariajugureni.ro,in calitate de concedent,ofera spre concesionare prin procedura licitatii publice prevazute de O.U.G 54/2006, a unui spatiu cladire in suprafata de 193 m.p. si teren in suprafata de 0,376 ha situat in intravilanul satului Marginea Padurii comuna Jugureni judetul Prahova identificate in tarlaua 19 parcela 354,apartinand domeniului privat al comunei Jugureni-Prahova.

25-10-2016

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

PRIMARIA COMUNA JUGURENI JUDETUL PRAHOVA titular al proiectului „Construire priza captare izvor”La Vana”, conducta alimentare cu apa pana la gospodaria de apa existenta,extindere retea electrica si bransament ” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, jud.Prahova, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire priza captare izvor”La Vana”, conducta alimentare cu apa pana la gospodaria de apa existenta,extindere retea electrica si bransamente ”propus a fi amplasat in comuna Jugureni sat Jugureni judetul Prahova. 1. proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova,din jud.Prahova, mun.Ploiesti str.Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.306 in zilele de luni,miercuri,joi,intre orele 900-1530 si vineri orele 900-1300, precum si la urmatoarea adresa de internet WEB: http://apmh.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 29.10.2016.

18-10-2016

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

PRIMARIA COMUNA JUGURENI JUDETUL PRAHOVA titular al proiectului „Construire priza captare izvor”La Vana”, conducta alimentare cu apa pana la gospodaria de apa existenta,extindere retea electrica si bransament ” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, jud.Prahova, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire priza captare izvor”La Vana”, conducta alimentare cu apa pana la gospodaria de apa existenta,extindere retea electrica si bransamente ”propus a fi amplasat in comuna Jugureni sat Jugureni judetul Prahova.

07-10-2016

Informare

Aceasta informare este efectuată de: PRIMARIA COMUNEI JUGURENI JUDETUL PRAHOVA ;0244891903, ce intenţionează să solicite de la A.N.APELE ROMANE –S.G.A judetul PRAHOVA,municipiul PLOIESTI aviz de gospodărire a apelor/aviz pentru realizarea lucrarilor de Construire priza captare izvor”La Vana”, conducta alimentare cu apa pana la gospodaria de apa existenta,extindere retea electrica si bransament , in comuna Jugureni sat.Jugureni judetul Prahova localizat în comuna Jugureni judetul Prahova,. Aceasta investiţie este noua. Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

04-10-2016

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

PRIMARIA COMUNA JUGURENI JUDETUL PRAHOVA anunta  publicul interest asupra depunerii solicitatii de emitere a a cordului de mediu pentru proiectul „Construire priza captare izvor”La Vana”, conducta alimentare cu apa pana la gospodaria de apa existenta,extindere retea electrica si bransament , in comuna Jugureni sat.Jugureni judetul Prahova”

propus a fi amplasat in comuna Jugureni judetul Prahova

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului:  

 - Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, jud.Prahova, mun.Ploiesti str.Gheorghe Grigore cantacuzino nr.306

-  la sediul Primariei comunei Jugureni

 

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului :Agentia  pentru Protectia Mediului Prahova, jud.Prahova, mun.Ploiesti str.Gheorghe Grigore cantacuzino nr.306

06-09-2016

Anunt concurs - Politist local

Primaria comunei Jugureni scoate la concurs 1 post de politist local.

 

Pentru mai multe detalii va puteti adresa secretarului Primariei Jugureni.

Mesajul primarului

În calitate de primar al comunei Jugureni, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.


Marcoceanu Constantin